Deponie

Deponie je odborný název pro skládku. Jde o místo, kde se ukládá odpad a odstraňují z něj nebezpečné látky. Na deponii se ukládá komunální odpad, komunální odpad ze zemědělských provozů, odpad z továren, odpad z průmyslových provozů a odpad z požárních zásahů.

Mezi nejčastěji ukládané odpady patří beton, cihly, omítky, dřevo a další recyklované stavební materiály.

Tyto skládky mají přísná pravidla pro ukládání odpadů, aby se zabránilo jejich šíření do okolí. Na skládce se často využívají moderní technologie pro minimalizaci dopadu na životní prostředí, jako jsou například obaly, separační zařízení nebo kompostování.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.